نمایش دادن همه 22 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

استیک ماهی باراکودا

۱۱۱،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی هامور

فیله ماهی باراکودا

۱۲۷،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی سارم

۱۵۳،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی کفشک

۲۷۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی هامور

ماهی باراکودا شکم خالی

۹۴،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی باراکودا کامل

۸۲،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی سنگسر کامل

۱۲۹،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی شعری شکم خالی

۱۳۴،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی شعری کامل

۱۱۰،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی هامور کامل

ماهی هوور شکم خالی

میگو سایز 61-70 پاک شده

میگو سایز 61-70 کامل

میگو سایز 35-40 پاک شده

۲۷۸،۰۰۰ تومان

میگو سایز 35-40 کامل

۱۳۹،۰۰۰ تومان

میگو سایز 51-60 پاک شده

۱۷۰،۰۰۰ تومان

میگو سایز 51-60 کامل

۸۵،۰۰۰ تومان

میگو سایز 130-160 پاک شده

میگو سایز 130-160 کامل

میگو سایز 81-90 کامل

۱۲۹،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید