نمایش 1 تا 12 از 18 نتیجه

نمایش 9 24 36

استیک ماهی باراکودا

۲۴۸،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی جش سفید

استیک ماهی سارم

۱۵۷،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی هوور

فیله ماهی باراکودا

۲۹۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی جش سفید

۳۱۷،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی سارم

۱۹۲،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی هوور

۳۲۶،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی باراکودا شکم خالی

۱۹۰،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی باراکودا کامل

۱۵۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی جش سفید شکم خالی

۱۶۶،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی جش سفید کامل

۱۳۶،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید