نمایش 1 تا 12 از 18 نتیجه

نمایش 9 24 36

استیک ماهی باراکودا

۲۴۸،۰۰۰ تومان

استیک ماهی سارم

۱۵۷،۰۰۰ تومان

فیله ماهی باراکودا

۲۹۵،۰۰۰ تومان

فیله ماهی جش سفید

۳۱۷،۰۰۰ تومان

فیله ماهی سارم

۱۹۲،۰۰۰ تومان

فیله ماهی هوور

۳۲۶،۰۰۰ تومان

ماهی باراکودا شکم خالی

۱۹۰،۰۰۰ تومان

ماهی باراکودا کامل

۱۵۵،۰۰۰ تومان

ماهی جش سفید شکم خالی

۱۶۶،۰۰۰ تومان

ماهی جش سفید کامل

۱۳۶،۰۰۰ تومان