نمایش 1 تا 12 از 16 نتیجه

نمایش 9 24 36

استیک ماهی باراکودا

۱۳۲،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی جش سفید

۲۲۰،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی سارم

استیک ماهی هوور

فیله ماهی باراکودا

۱۵۲،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی جش سفید

۲۹۷،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی سارم

فیله ماهی هوور

ماهی باراکودا شکم خالی

۱۱۱،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی باراکودا کامل

۹۷،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی جش سفید شکم خالی

۱۵۶،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی جش سفید کامل

۱۲۸،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید