نمایش 1 تا 12 از 17 نتیجه

نمایش 9 24 36

استیک ماهی سرخو

۵۳۵،۰۰۰ تومان

استیک ماهی شیر

۳۶۴،۰۰۰ تومان

فیله ماهی جش سفید

۳۱۷،۰۰۰ تومان

فیله ماهی سرخو

۶۶۵،۰۰۰ تومان

ماهی جش سفید شکم خالی

۱۶۶،۰۰۰ تومان

ماهی جش سفید کامل

۱۳۶،۰۰۰ تومان

ماهی سرخو شکم خالی

۳۸۶،۰۰۰ تومان

ماهی سرخو کامل

۲۷۵،۰۰۰ تومان