نمایش 1 تا 12 از 15 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

استیک ماهی جش سفید

استیک ماهی سرخو

۳۱۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی شوریده

۲۳۷،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی شیر

۱۹۹،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی جش سفید

۲۰۰،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی سرخو

۳۹۰،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی شوریده

۲۷۹،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی جش سفید شکم خالی

۱۰۷،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی جش سفید کامل

۸۹،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی سرخو شکم خالی

۲۲۹،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی سرخو کامل

۱۶۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی شوریده شکم خالی

۱۹۰،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید