نمایش 1 تا 12 از 17 نتیجه

نمایش 9 24 36

استیک ماهی جش سفید

استیک ماهی سرخو

۵۳۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی شوریده

استیک ماهی شیر

۳۶۴،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی جش سفید

۳۱۷،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی سرخو

۶۶۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی شوریده

ماهی جش سفید شکم خالی

۱۶۶،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی جش سفید کامل

۱۳۶،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی سرخو شکم خالی

۳۸۶،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی سرخو کامل

۲۷۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی شوریده شکم خالی