نمایش 1 تا 12 از 15 نتیجه

نمایش 9 24 36

استیک ماهی جش سفید

۲۲۰،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی سرخو

۴۷۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی شوریده

۴۱۱،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی شیر

۳۳۰،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی جش سفید

۲۹۷،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی سرخو

۵۷۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی شوریده

۴۸۶،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی جش سفید شکم خالی

۱۵۶،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی جش سفید کامل

۱۲۸،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی سرخو شکم خالی

۳۴۳،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی سرخو کامل

۲۴۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی شوریده شکم خالی

۳۲۷،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید