نمایش 1 تا 12 از 15 نتیجه

نمایش 9 24 36

استیک ماهی جش سفید

استیک ماهی سرخو

۴۴۱،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی شوریده

استیک ماهی شیر

۳۰۳،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی جش سفید

۲۴۴،۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی سرخو

۵۴۷،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی شوریده

ماهی جش سفید شکم خالی

۱۲۹،۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی جش سفید کامل

۱۰۶،۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی سرخو شکم خالی

۳۱۹،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی سرخو کامل

۲۲۸،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی شوریده شکم خالی